RTK System w terenie. Pomiar natężenia ruchu drogowego na przejściu granicznym z Czechami_1

RTK SYSTEM POMIARY DRONE