MIERZYMY WYSOKO

Historia firmy

Firma istnieje od 2015r. Powstała w związku z zainteresowaniem nowymi technologiami bezzałogowych systemów latających BSL, W początkowym okresie firma rozpoczęła świadczenie pierwszych usług w projektach infrastrukturalnych polegających na dokumentacji zdjęciowej inwestycji dla celów projektowych i nadzorczych. W trakcie kolejnych 3 lat wykonano kilkaset różnego rodzaju misji, zdobywając niezbędne doświadczenia i kolejnych kontrahentów.

W odpowiedzi na rozwój technologii BSL i możliwość wykorzystania jej do celów fotogrametrii lotniczej niskiego pułapu oraz modelowania rzeczywistości trójwymiarowej, Firma niezwłocznie rozpoczęła prace nad wdrożeniem takich rozwiązań. W latach 2016- 2017 przeprowadziła wewnętrzeny program szkoleń z zakresu fotogrametrii, modelowania przestrzennego 3D oraz nieustannie pracuje nad wykorzystaniem BSL w kolejnych obszarach przemysłu i nie tylko.

Działania Badawczo Rozwojowe, doprowadziły do pozyskania nowych ważnych klientów i w rezultacie, w 2018r. została powołana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. RTK System Sp. z o.o. świadczy innowacyjne usługi z wykorzystaniem bezzałogowych systemów latających na potrzeby smartBUILDING oraz
smartINGEENERING.

RTK System współpracuje w zakresie Badań i Rozwoju z Sosnowieckim Parkiem Naukowo Technologicznym, z Centrum Transferu Technologii i Innowacji Politechniki Śląskiej, oraz z Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie.

Realizujemy usługi wspierające procesy planistyczne, projektowe, budowlane, nadzorcze i kontrolne, powykonawcze. Produkty, które dostarczamy, skracają czas niezbędny na realizację niektórych zadań w terenie, tym samym obniżają koszty bieżące w firmie. W niektórych przypadkach eliminują konieczność wielokrotnego wysyłania zespołów w teren, gdyż analizy mogą zostać wykonane w biurze, przy pomocy komputera, zamiast w terenie.

Naszym zadaniem jest wykonanie cyklicznych nalotów, zebranie i dostarczenie danych porównawczych do analizy dla przez projektanta, inżyniera lub inwestora. Ortofotozdjęcie ,ortofotoplan, ortofotomapa, cyfrowy model pokrycia terenu, chmura punktów, modele 3D obiektów, aktualne mapy trójwymiarowe typu GoogleMaps, filmy, zdjęcia RGB, zdjęcia wielospektralne, termowizja oraz dane pozyskane z tych urządzeń, przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych, dają możliwość przeprowadzenia różnorodnych analiz.

Dostarczamy również gotowe analizy, takie jak, obliczenia powierzchni, obliczenia kubatury obiektów, obliczenia objętości mas ziemnych, a także częściowe analizy do dalszej pracy w programach typy CAD. W przypadku niektórych rozwiązań, możemy również pomóc we wdrożeniu odpowiednich komponentów, do jeszcze skuteczniejszego wykorzystywania naszych produktów. Postęp technologiczny jest coraz szybszy i aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom, należy się z tą technologią zmierzyć. Nasze usługi są idealnym rozwiązaniem dla dużych firm, realizujących duże ilości kontraktów oraz dla mniejszych firm które nie chcą ponosić dużych inwestycji w technologie w związku z brakiem pewności lub zaufania do nich. Niemniej jednak coraz więcej projektów posiada wymóg realizacji projektów z wykorzystaniem takich rozwiązań.

Naszym zadaniem jest wspieranie procesów w Państwa firmie, poprawa jakości świadczonych przez Państwa usług oraz obniżanie kosztów realizacji projektów.